Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá

Lacné tepelné čerpadlá
Predaj a montáž tepelných čerpadiel v rámci západného Slovenska. Lacno, kvalitne a rýchle. Ako pracujú tepelné čerpadlá ? Prvý dej: Zo vzduchu, vody alebo zeme odoberá teplo chladivo koľujúce v tepelnom čerpadle a tým sa v prvom výmenníku odparuje (mení skupenstvo na plynné). Druhý dej: Kompresor tepelného čerpadla prudko stlačí toto o niekoľko stupňov ohriate plynné chladivo, a vďaka fyzikálnemu princípu kompresie, kde pri vyššom tlaku stúpa teplota, ako teplotný výťah "vynesie" ono nízkopotenciálne teplo na vyššiu teplotnú hladinu cca. 80°C. Tretí dej: Takto zohriate chladivo pomocou druhého výmenníku odovzdá teplo vode v radiátoroch, alebo v podlahovom kúrení, ochladí sa a skondenzuje. Radiátory toto teplo vyžiaria do miestnosti. Ochladená voda vo vykurovacom okruhu potom postupuje naspäť k prvému výmenníku pre ďalšie ohriatie. Štvrtý dej: Priechodom cez expanzný ventil putuje chladivo naspäť k prvému výmenníku, kde se opäť ohreje. Tento kolobeh se neustále opakuje. Takýmto spôsobom tepelné čerpadlo kúri teplom z prírody. V závislosti od niekoľkých veličín všeobecne je možné povedať, že tepelné čerpadlá bežne vyrábajú cca 3-5 krát viac tepla ako je potreba energie na pohon elektromotora kompresora, t.j. topný faktor (COP) = 3 - 5.


Lacné vykurovanie s nízkymi nákladmi na prevádzku to sú len tepelné čerpadlá.  Kvalitné tepelné čerpadlá majú vykurovací systém bez nutnosti potrebnej obsluhy ktorý získava tepelnú energiu len z okolitého prostredia a to konkrétne zo zeme , vzduchu alebo vody. Fungovanie princípu tepelných čerpadiel rôzneho druhu je skoro rovnaký a podobá sa systému fungovania modernej chladničky. Získavanie tepelnej energie vzduch voda takéto tepelné čerpadlá majú technickú nevýhodu vysokú hlučnosť a malú percentuálnu účinnosť tepelnej výmeny. Efektívne najúčinnejšie tepelné čerpadlá sú voda voda a zároveň majú menšie náklady ako ostatné druhy tepelných čerpadiel. Využitie tepelných čerpadiel je široké nie len na vykurovanie domov , bytov alebo obchodných priestorov ale aj na vyhrievanie bazénov , skleníkov a iných. Naša spoločnosť Vám podá bezplatné odborné poradenstvo ku všetkým tipom tepelných čerpadiel a zároveň Vám odporučí najvýhodnejšie technické riešenie v oblasti tepelného vykurovania a úspor energie.

 

Tepelné čerpadlá